หน้าแรก
 

PCRS Learning Model

 

OPLC Pilot Project :Nakhonayok

 

บทความวิจัย

 

ผลงาน ดร.กิตติศักดิ์ แป้นงาม

  ติดต่อเรา

 
 

          บรรยายพิเศษ " การเปลี่ยนแปลงสื่อสิ่งพิมพ์ : มหัศจรรย์หนังสือ สสร." รับเชิญจากถาบันสร้างสรรค์สื่อเพื่อการเรียนรู้(สสร.) ในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 46 และงานสัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครั้งที่ 16 (Bangkok International Book Fair 2018) ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม - 8 เมษายน 2561 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์