หน้าแรก
 

PCRS Learning Model

 

OPLC Pilot Project :Nakhonayok

 

บทความวิจัย

 

ผลงาน ดร.กิตติศักดิ์ แป้นงาม

  ติดต่อเรา

 
 

Tablet..Learning Tool for Kid


ดร.กิตติศักดิ์ แป้นงาม

           “Tablet” คำนี้กำลังเป็นคำที่ฮิตติดปากของทุกคนในขณะนี้ และใครไม่รู้จักก็จะตกกระแสของเทคโนโลยีเช่นกัน Tablet เมื่อ 2-3 ปีก่อนไม่เป็นที่รู้จักและติดกระแสเช่นในปัจจุบัน เนื่อง จากเป็นนโยบายของรัฐบาลที่จะแจก Tablet ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ทั่วประเทศได้ใช้ในการเรียนทุกคน จึงสร้างกระแสความฮือฮา และ Tablet จึงเป็นคำที่ทุกคนเริ่มรู้จัก และคุ้นเคยมากขึ้น ไม่ว่าเด็ก ผู้ใหญ่ คนแก่ เริ่มหันมาพูดเรื่อง Tablet มากขึ้น Tablet ที่เราคุ้นหูตามกระแสในขณะนี้มีชื่อเรียกว่า “Tablet PC” โดยเกิดขึ้นมาในศตวรรษที่ 19 และ 20 โดยมีต้นแบบและแนวคิดอย่างเด่นชัด Alan Kay ของ DynaBook ในเชิงพาณิชย์เดิมเป็นเพียงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบพกพาบนพื้นฐานของแนวคิดช่วงท้ายของศตวรรษที่ 20 ในช่วงทศวรรษที่ 2000 ไมโครซอฟท์ประสบความสำเร็จจาก Microsoft Tablet PC ในปี 2010 Apple เปิดตัวiPadบนพื้นฐานของเทคโนโลยีที่พัฒนาควบคู่ไปกับ iPhone และประสบความสำเร็จเชิงพาณิชย์ ทั่วโลก โดยมีการใช้งานร่วมกันระหว่าง iPadและ iPhone แบตเตอรี่เรียบง่าย มีน้ำหนักเบา และคุณภาพโดยรวมที่เกี่ยวกับTablet นี้ถูกมองว่าเป็นนิยามคลาสใหม่ของอุปกรณ์ของผู้บริโภคทำให้มียอดขาย และเป็นที่ต้องการสูงมากของผู้ที่ชื่นชอบ และนิยมในผลิตภัณฑ์ของ Apple Inc. และในที่สุดTablet กลายเป็นสิ่งที่ทุกคน ทุกวัย โดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่น นักศึกษากล่าวถึงมากที่สุด ด้วยเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่มีศักยภาพหลายด้านและที่สำคัญที่สุด คือ พกพาสะดวก สามารถนำติดตัวไปได้ทุกสถานที่ตลอดเวลา อันที่จริงแล้วก่อนที่จะมีโครงการนำ Tablet มาใช้ในการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1นั้นกระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้นำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาทดลองใช้บ้างแล้วได้แก่ โครงการคอมพิวเตอร์หนึ่งเครื่อง หนึ่งคน เพื่อเด็กไทย:One Laptop Per Childและโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของนักเรียนโดยอาศัยเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา : Net Book Per Child ทั้งเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา OLPC และ Net Book ต่างเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีราคาถูก สามารถทำให้มีอำนาจในการซื้อได้มากขึ้น และบุคคลทั่วไปสามารถจัดซื้อมาใช้ได้เช่นกัน จึงเป็นเหตุผลในการนำเครื่องคอมพิวเตอร์ราคาถูกเหล่านี้มาใช้กับการศึกษา เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ด้อยโอกาสทางเทคโนโลยี ได้เข้าถึงเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ได้มากขึ้น ซึ่งในปัจจุบันเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ที่นำมาใช้ คือ Tablet นั่นเอง เหตุผลสนับสนุนในการนำ Tablet มาใช้เพื่อการศึกษา ดังนี้
        
1. Tablet
สามารถแสดง Text book ได้ดี Tablet สามารถแสดงสิ่งที่ไม่สามารถแสดงได้ในกระดาษเช่น ภาพ วิดีโอ หรือ เสียง แต่ใน Tablet PC เล่นเพลงได้ ด้วยการสัมผัสปลายนิ้วเรา สามารถดูได้ทั้งภาพไปพร้อมกับเสียง การใช้ Tablet เป็นการผสมผสานการเรียนรู้ และยังเป็นที่ถูกใจของผู้เรียนอีกด้วย
       
2.
ผู้เรียนมีความพร้อมสำหรับการใช้Tablet ปัจจุบันนักเรียนนักศึกษามีความ คุ้นเคยกับการใช้Smart Phones และเทคโนโลยี Touch Screen และเทคโนโลยีดังกล่าวนี้จะเข้ามาสู่ในห้องเรียน ผู้เรียนจะสามารถใช้งาน Tablet ได้ง่ายและเรียนรู้ด้วยความคุ้นเคย
       
3. Tablet
มีความเหมาะสมกับวิถีชีวิตของนักเรียนจุดเด่นของ Tablet คือความบาง เบา และทำงานได้เร็ว ทำให้น่าใช้มากกว่า Lab top หรือ Notebook แบตเตอร์รี่ใช้งานได้นาน ทำให้ไม่ต้องพกพาที่ชาร์จแบตเตอรี่ เพื่อลดน้ำหนักของสัมภาระต่าง ๆ ของอุปกรณ์ลดลงไปมาก โดยเฉพาะนักเรียนเล็ก ๆ ไม่ต้องแบกสัมภาระที่มีนำหนักมาก ๆ ต่อไป
        4.
มีการแข่งขันการสร้างApplication บน Tablet เมื่อมีการพัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อใช้งานบน Tabletมากขึ้นทั้งในลักษณะ Online และ Offline ทำให้มีโปรแกรมสำหรับการเรียนรู้โดยใช้ Tablet มากขึ้น จึงสะดวกต่อการเรียนรู้สำหรับผู้เรียนโดยการใช้ Tablet เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ได้ดี
       5.
สนองตอบความเป็นเอกัตบุคคล Tablet เป็นสื่อที่สามารถตอบสนองความต้องการในการเรียนรู้ของตนเองเป็นรายบุคคลได้อย่างดี เพราะแต่ละคนมีวิธีการและสนใจในการเรียนรู้ที่ต่างกัน Tablet เป็นสิ่งที่ตอบสนองได้อย่างดีในการเรียนรู้และแสวงหาความด้วยตนเองตามความต้องการของแต่ละคน
        
6.
เกิดการแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ในการออกแบการสอนหรืออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเรียนรู้และทำกิจกรรมด้วยตนเองแล้ว Tablet เป็นช่องทางหนึ่งในการเผยแพร่ในสิ่งที่ผู้เรียนได้เรียนรู้หรือได้รับประสบการณ์จากกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ต หรือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันของผู้เรียน ซึ่งเป็นการนำความสามารถของ Tablet มาใช้ในกิจกรรมการเรียนอย่างเต็มศักยภาพของTablet เมื่อมีการนำ Tablet มาใช้ในการศึกษาอย่างจริงจังแล้วอย่างเป็นรูปธรรม ไม่ใช่แค่เพียงนโยบายที่เป็นเพียงคำพูดเท่านั้น ซึ่งในความเห็นของผู้เขียนมองว่าการได้มาของ Tablet จะมีที่มาอย่างไรก็ตามทีสิ่งนั้นไม่ใช่สาระสำคัญของการนำ Tablet มาใช้กับการศึกษา จะมีกระบวนการได้มาอย่างไร มีผลประโยชน์อย่างไรกับใคร กลุ่มใครก็ตาม ไม่ใช่สิ่งสำคัญ หรือปัญหาหลัก สิ่งที่สำคัญที่สุดและปัญหาหลัก คือ การที่ครูจะมีความสามารถนำ Tablet ไปใช้สอนได้อย่างไร นักเรียนจะสามารถใช้ Tablet เป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ได้อย่างไร นี่เป็นโจทย์ที่สำคัญอย่างมากของการนำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ Tablet มาใช้กับการศึกษาแม้จะมีการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ครูให้มีความสามารถในการใช้ Tablet กระบวนการสร้างความรู้ความเข้าใจ และการใช้งานนับเป็นกระบวนการหนึ่งของการพัฒนาเสริมสร้างความรู้แก่ครู ผู้สอน เท่านั้น ควรจะมีกระบวนการของการให้ความรู้ใจการสอนโดยใช้ Tablet เป็นเครื่องมือในการสอนสำหรับครู และใช้ Tabletเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ และแสวงหาความรู้ สำหรับนักเรียน การที่จะนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพียงใด หรือการให้สื่อการสอนที่ดีเยี่ยมพียงใด มีสิ่งหนึ่งที่พบปัญหาคล้าย ๆ กัน คือ ปัญหาของครูผู้สอนไม่รู้วิธีการสอนหรือจะนำเทคโนโลยี หรือสื่อนั้น ไปใช้อย่างไรในกระบวนการสอน เพราะนอกจากกระบวนการพัฒนาสร้างความรู้ ความเข้าใจ และการใช้เทคโนโลยี หรือสื่อนั้นแล้ว ควรต้องให้วิธีการสอนไป
 
                ซึ่งผู้เขียนมีความเห็นสอดคล้องกับรายงานการศึกษาวิจัยรูปแบบการพัฒนาการเรียนรู้โดยผ่านเครอื่ งคอมพิวเตอร์พกพาโดยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ที่กล่าวว่านอกจากการให้เครื่องคอมพิวเตอร์พกพาแล้วควรต้องให้วิธีการสอนไปควบคู่กัน เพื่อให้ครูสามารถใช้ได้ทั้งเทคโนโลยีหรือสื่อนั้น และสามารถจัดกิจกรรมการสอนโดยใช้เทคโนโลยีหรือสอื่ นั้น ๆ ได้ ในขณะนี้ได้มีการจัดสรรแจก Tablet
ให้กับโรงเรียนครบทุกโรงเรียนแล้ว และได้มีการพัฒนาอบรมสร้างความรู้ และการใช้ Tablet แก่ ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (ไม่ครบทุกคนที่สอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1) โดยภาพรวมยังขาดการแนะนำวิธีการสอนให้กับผู้สอนว่าจะนำ Tablet ไปใช้เป็นเครื่องมือในการสอน ในการแสวงหาความรู้ของนักเรียนอย่างไร คงไม่ใช่แค่เพียงการแสวงหาความรู้ในการเชื่อมต่อกัลป์อินเทอร์เน็ต หรือApplication ที่มากับตัวเครื่อง Tablet เท่านั้น หากลองคิดดูว่าจะใช้เพียงการแสวงหาความรู้จากอินเทอร์เน็ต แล้วหากกระแสไฟฟ้าเกิดขัดข้อง ไม่สามารถเข้าสู่ระบบอินเทอร์เน็ตได้ จะทำอย่างไร หรือกรณีที่บางพื้นที่ยังไม่มีระบบอินเตอร์เน็ตเข้าถึง หรือไม่มีความเสถียรภาพของอินเทอร์เน็ต จะใช้ Tablet จัดการสอนอย่างไร ผู้เขียนมีคำถามสำหรับการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ Tablet นี้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ดังนี้
               1. ถ้าไม่มีกระแสไฟฟ้า จะสามารถใช้ Tablet ในการเรียนการสอนได้หรือไม่ อย่างไร
               2. ถ้าไม่มีระบบการสื่อสาร จะสามารถใช้ Tablet ในการเรียนการสอนได้หรือไม่ อย่างไร
               หากผู้ที่สามารถตอบคำถาม 2 ข้อนี้ได้ นั่นแสดงถึงว่าผู้ที่ตอบนั้นมีความเข้าใจอย่างถ่องแท้ของการใช้Tablet เพื่อการเรียนรู้ และจะเป็นการใช้ Tablet อย่างมีเต็มประสิทธิภาพสูงสุด ไม่ใช่เพียงแค่ใช้อินเทอร์เน็ตและ Application ที่มากับตัวเครื่องเท่านั้น ซึ่งจะเป็นภาระหน้าที่ของครูผู้สอนที่จะนำ Tablet ไปสู่กิจกรรมการเรียนการสอนโดยให้ Tablet เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการเรียนรู้ เป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ เป็นเครื่องมือในการสร้างงานและความรู้ ซึ่งสิ่งเหล้านี้จะเกิดขึ้นได้ต้องเกิดจากครูผู้สอนออกแบบการสอนให้ได้เสียก่อน ไม่ใช่นำ Tablet มาสอนแทนครู หรือเป็นครูคนที่สอง ซึ่งเป็นความคิดที่ยังไม่ถูกต้อง เพราะเครื่องมือต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยี หรือเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่ครูนำมาใช้ช่วยในการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพนั่นคือ เป็นสื่อการสอน เป็นเครื่องมือช่วยเหลือครูและนักเรียน ครูผู้สอนยังคงเป็น พระเอก นางเอก เครื่องมือต่าง ๆ ที่เข้ามาช่วยเหลือเป็นเพียง พระรอง เท่านั้น เพราะสิ่งเหล่านั้นต้องดำเนินการใช้ หรือใช้โดยครูออกแบบการสอนให้มีกิจกรรมใช้เครื่องมือนั้น ๆ เมื่อนำสื่อ หรือเครื่องมือที่มาช่วยในการจัดกิจกรรมการสอนของครู ควรต้องมองสิ่งเหล่านั้น คือ สื่อการสอนอย่างหนึ่ง แต่มาในรูปแบบที่ต่างกัน และเรียกชื่อตามสื่อนั้น ๆ เพื่อใช้ Tablet ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ควรต้องดำเนินการ ดังนี้
             1. วิเคราะห์ความสามารถของ Tablet (Analysis Ability of Media)
             2.
ออกแบบระบบการสอน
(Instructional System Design)

วิเคราะห์ความสามารถของ Tablet (Analysis Ability of Media)

          การที่ผู้สอนจะนำ Tablet ไปใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนนอกจากผู้สอนต้องมีความรู้และสามารถใช้งาน Tablet แล้ว ผู้สอนต้องทราบความสามารถของ Tablet ว่ามีความสามารถทำอะไรได้บ้าง มีความสามารถอะไรที่แตกต่างจากเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพาหรือตั้งโต๊ะอย่างไรบ้าง เมื่อทราบถึงความสามารถแล้วจึงนำความสามารถของ Tablet นั้น ไปออกแบบการเรียนต่อไป จึงจะเป็นการนำเอาความสามารถที่มีของ Tablet มาใช้ในการจัดกิจกรรมการสอนได้อย่างเต็มศักยภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดจากการใช้ Tablet เป็นเครื่องมือในการเรียนการสอน เช่น
          
1.
สามารถพกพาติดตัวไปได้
          2. สามารถบันทึกภาพนิ่งได้
          3.
สามารถบันทึกวิดีโอได้
          4.
สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแบบไร้สายได้
          5. มีแอพพลิเคชั่นการศึกษา
          6. สามารถบันทึกเสียงได้
         7. สามารถแสดงผลบนจอภาพขนาดใหญ่ เช่น จอภาพ หรือเครื่องรับโทรทัศน์แบบ HDMI
        เมื่อทราบถึงความสามารถต่าง ๆ ของ Tablet
ทั้งหมดแล้ว สิ่งที่ผู้สอนต้องทำต่อไป คือ การออกแบบการสอน โดยมี Tablet เป็นเครื่องมือ หรือสื่อสำหรับการเรียนของนักเรียน และสำหรับการสอนของครู ซึ่งจะอธิบายรายละเอียดถัดจากนี้ไป จากการวิเคราะห์ความสามารถของ Tablet ที่ได้จะยกตัวอย่างเพื่อสร้างความ
เข้าใจสำหรับผู้สอนว่าจะนำความสามารถเหล่านี้ไปจัดกิจกรรมการเรียนอย่างไรบ้าง ดังนี้
1. สามารถพกพาติดตัวได้
จากความสามารถที่มีความแตกต่างจากเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะคือ การที่ Tablet สามารถนำติดตัว พกพาไปไหนมาไหนได้ ซึ่งเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะไม่สามารถนำติดตัว หรือพกพาไปไหนมาไหนได้ ดังนั้นในการนำ Tablet มาสู่กระบวนการเรียนการสอน จะเป็นการจัดกิจกรรมใช้ Tablet จัดกิจกรรมออกนอกห้องเรียนโดยใช้ความสามารถที่พกพาได้นั้นจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ออกไปทำกิจกรรมนอกห้องเรียน ไม่ใช้เพียงในห้องเรียนเท่านั้น โดยอาจต้องใช้ความสามารถอื่นของ Tabletมาประกอบด้วย เช่น การบันทึกภาพ การบันทึกวิดีโอ เป็นต้น เช่น จัดกิจกรรมให้นักเรียนไปถ่ายภาพ หรือบันทึกวิดีโอสภาพแวดล้อมของโรงเรียน หากมีการจัดกิจกรรมเช่นนี้ นักเรียนเองจะรู้สึกตั้งใจ และสนใจในการได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งทั้งหมดนี้ขึ้นอยู่กับผู้สอนจะออกแบบกิจกรรมอย่างไรให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมนั้น
2. สามารถบันทึกภาพนิ่งได้
ความสามารถอีกอย่างของ Tablet คือ การบันทึกภาพได้ การนำความสามารถในการบันทึกภาพนิ่งได้ สู่กระบวนการจัดกิจกรรมการสอน ผู้สอนต้องนำความสามารถดังกล่าวไปออกแบบการเรียน เพื่อได้กิจกรรมในการใช้ Tablet เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ โดยผู้สอนจะต้องทำให้Tablet ที่สามารถบันทึกภาพมีความต่างจากการใช้กล้องถ่ายภาพทั่วไป จึงเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้สอนต้องหาวิธีการหรือแนวทางในการจัดกิจกรรมบันทึกภาพ โดยอาจมีการใช้งานผสมผสานกับความสามารถอื่น เช่น การพกพาโดยลงมือปฏิบัติกิจกรรมนอกห้องเรียน ซึ่งจะมีความน่าสนใจและกระตือรือร้นมากกว่าจัดกิจกรรมในห้องเรียนให้นักเรียนปฏิบัติการถ่ายภาพนิ่งตามกิจกรรมที่ออกแบบไว้ เช่น กำหนดเรื่องที่จะต้องไปถ่ายภาพนิ่ง แล้วให้นำเสนอโดยการเล่าเรื่องโดยใช้ภาพที่ถ่านมาประกอบการเล่าเรื่อง ซึ่งจากกิจกรรมนี้จะทำให้ผู้เรียนได้ฝึกการพูด การนำเสนอ และมีความกล้าในการแสดงออก ทั้งยังได้รับความรู้จากการที่ได้ลงมือปฏิบัติถ่ายภาพ จะทำให้ผู้เรียนเกิดความรู้และความเข้าใจในเรื่องที่ตนเองไปถ่ายภาพมาได้เป็นอย่างดี
3. สามารถบันทึกวิดีโอได
ความสามารถในการบันทึกวิดีโอนี้เช่นเดียวกับความสามารถในการบันทึกภาพนิ่งได้ จะมีการจัดกิจกรรมในลักษณะเดียวกัน โดยผู้สอนออกแบบการสอนให้มีกิจกรรมการสอนเช่นเดียวกัน จะต่างกันโดยให้ผู้เรียนใช้การถ่ายภาพวิดีโอ แทนการบันทึกภาพนิ่ง เช่น ผู้สอนจัดกิจกรรมการสอนโดยให้นักเรียนสัมภาษณ์ผู้ปกครองในเรื่องที่เกี่ยวกับการเรียนรู้ตามหลักสูตรเรื่องใดเรื่องหนึ่ง แล้วให้นักเรียนนำมาเสนอให้เพื่อน ๆ ในชั้นเรียน เพื่อแลกเปลี่ยนสิ่งที่ได้มาจากผู้ปกครองทุกคน โดยมีครูจะทำหน้าที่คอยสรุปและคอยช่วยเหลือ แนะนำแก่ผู้เรียน จะทำให้นักเรียนได้รับความรู้หลากหลายจากผู้ปกครองที่ต่างกันไปทั้งที่เป็นการถามในเรื่องเดียวกัน เหตุผลหนึ่งที่ควรเริ่มจากผู้ปกครอง เนื่องจากเป็นสิ่งใกล้ตัวนักเรียนนักเรียนจะมีความกล้า เพราะเป็นผู้ปกครอง จะกล้าถามในสิ่งที่ตนเองสงสัย และเป็นการสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัวด้วย เมื่อนักเรียนมีความคุ้นเคยกับวิธีการแล้วจึงลองให้เปลยี่ นกลุ่มจากผู้ปกครอง เป็นครูในโรงเรียน เพื่อนนักเรียนในโรงเรียน หรือคนในชุมชนของตนเอง เป็นต้น
4. สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์แบบไร้สายได
คุณสมบัตินี้เป็นความสามารถที่สำคัญมากของ Tablet เนื่องจากการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้ นั่นหมายถึง จะมีห้องสมุดขนาดใหญ่ มีหนังสือจำนวนมากมายอยู่ในTablet และจะมีแหล่งความรู้ที่มากมายหลากหลาย รวมทั้งสื่อการสอนที่หลากหลายเพื่อให้ผู้สอนและนักเรียนได้เลือกนำไปใช้ หรือศึกษาด้วยตนเองอย่างไร้ขีดจำกัด และหากจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัตินอกห้องเรียน การเชื่อมอินเตอร์ไร้สายจะสามารถช่วยได้มาก โดยสถานศึกษาควรมีระบบพื้นฐานในเรื่องเครือข่ายไร้สายเพื่อเอื้อต่อการจัดกิจกรรมการสอนให้ครอบคลุมพื้นที่ของสถานศึกษาด้วย เมื่อนักเรียนได้ลงปฏิบัติกิจกรรมนอกห้องเรียนจะสามารถหาความรู้เพิ่มเติม ในเรื่องที่ตนเองต้องการได้เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ และได้รับความรู้ที่ถูกต้อง เมื่อเข้าสู่การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต จะมีแหล่งความรู้ที่ไร้ขีดจำกัดเพิ่มขึ้นมาจากแหล่งความรู้ที่นักเรียนกำลังปฏิบัติกิจกรรมอยู่ทันที ดังนั้นความสามารถเรื่องนจีึ้งนับว่ามีความสำคัญมากทสีุ่ดในการจัดกิจกรรมการสอน
5. มีแอพพลิเคชั่นการศึกษา
ในเครื่อง Tablet จะมีแอพพลิเคชั่นด้านการศึกษาติดตั้งมาในตัวเครื่องอยู่จำนวนหนึ่ง ซึ่งผู้สอนสามารถเลือกนำไปใช้ประกอบการสอนได้ในระดับหนึ่งตามความต้องการ โดยต้องดูว่าแอพพลิเคชั่นที่มีในตัวเครื่อง Tablet มีอะไรบ้าง สามารถนำไปช่วยในการเรียนรู้เรื่องใดได้บ้าง หรือสามารถนำไปเสริมกิจกรรมการเรียนใดบ้าง นอกจากนี้ผู้สอนยังสามารถเพิ่มแอพพลิเคชั่นด้านการศึกษาเพิ่มเติมได้ตามความต้องการ แล้วนำแอพพลิเคชั่นนั้น ไปประกอบการสอนได้เช่นกัน ผู้สอนสามารถออกแบบการสอนโดยใช้แอพพลิเคชั่นที่มีอยู่มาเป็นสื่อประกอบการสอนได้ เช่น ให้นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง หรือให้ปฏิบัติทำแบบฝึกหัดโดยใช้แอพพลิเคชั่นที่มีได้เช่นกัน
6. สามารถบันทึกเสียงได้
จากความสามารถบันทึกเสียงได้นี้ จะมีลักษณะเช่นเดียวกับความสามารถของการบันทึกภาพนิ่ง การบันทึกวิดีโอ ผู้สอนสามารถออกแบการสอนโดยใช้ความสามารถเหล่านี้มาจัดกิจกรรมร่วมกันแบบผสมผสานกันได้ อาจไม่จำเป็นต้องให้นักเรียนลงมือปฏิบัติกิจกรรมแยกตามความสามารถของ Tablet อาจออกแบบการสอนให้มีกิจกรรม จากการใช้ Tablet เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้
7. สามารถแสดงผลบนจอภาพขนาดใหญ่
Tablet อาจจะไม่สามารถเชื่อมต่อกับจอภาพขนาดใหญ่เช่น จอภาพเครื่องรับโทรทัศน์ ได้ทุกเครื่อง เนื่องจากคุณสมบัติของตัวเครื่องเอง จะสามารถเชื่อมต่อกับจอภาพในระบบ HDMI เท่านั้น ต้องดูว่า Tablet เครื่องนี้นั้น ๆ สามารถเชื่อต่อได้หรือไม่ จากความสามารถที่เชื่อมต่อกับจอภาพขนาดใหญ่ได้นี้ ผู้สอนสามารถออกแบบการสอนโดยจัดกิจกรรมให้นักเรียนนำสิ่งที่เก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้ หรือสรุปความรู้จาก Tablet โดยผ่านจอภาพขนาดใหญ่ให้ เพื่อนร่วมชั้นเรียนได้เห็นภาพที่ชัดเจนมากว่าภาพที่อยู่บนตัวเครื่อง Tablet  

การออกแบบระบบการสอน(Instructional System Design)

                สิ่งสำคัญสำหรับผู้สอนในการจัดกิจกรรมการสอนโดยใช้ Tablet เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ของนักเรียน ผู้สอนต้องออกแบบระบบการสอน (Instructional System Design) เพื่อกำหนดกิจกรรมการสอนและกิจกรรมการเรียนให้มีประสิทธิภาพ การออกแบบระบบการสอนมีพื้นฐานจากกระบวนการและขั้นตอนที่เป็นระบบโดยอาศัยกรอบแนวคิดของวิธีระบบ (System Approach) โดยมีการวิเคราะห์ความต้องการของการเรียน เป้าหมายของการเรียนรู้ และการพัฒนา ระบบการถ่ายทอด การออกแบบการสอนจะรวมถึงการพัฒนาเกี่ยวกับสื่อการสอน ตลอดจนกิจกรรมการเรียนการสอน การนำไปใช้ และการประเมินผล สิ่งนี้ครูทุกคนมีประสบการณ์ในการสอนอยู่ในตัวเองแล้วมากมาย แค่เพียงแนะนำวิธีการ หรือเสนอแนะ ครูผู้สอนก็จะมีความสามารถในการสอนได้เอง ส่งผลให้เกิดประสิทธิผลต่อการเรียนรู้ของนักเรียนโดยสรุปภาพรวมการนำ Tablet มาใช้กับการศึกษาคงไม่ใช่เพียงแค่การใช้แสวงหาความรู้จากอินเทอร์เน็ต หรือ Application ในตัวเครื่องเพียงเท่านั้น ครูควรมีความรู้ความสามารถในการออกแบบกิจกรรมการสอนควบคู่ไปด้วย เพื่อได้ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ Tablet เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ด้อย่างเต็มประสิทธิภาพของ Tablet หลังจากนี้คงย้อนไปตอบคำถาม 2 ข้อที่ได้ถามไว้ได้แล้ว... หรือกรณีที่ผู้เขียนได้นิเทศโรงเรียนและได้ให้ครูที่ผ่านการอบรมตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการแล้ว หากจะสอนนักเรียน เรื่อง ใบเลี้ยงเดี่ยว โดยใช้ Tablet ครูผู้สอนที่เพิ่งอบรมฯ ไม่สามารถตอบ หรือเล่าวิธีการสอนโดยใช้Tablet ได้ เนื่องจากครูผู้สอนยังขาดความเข้าใจในการใช้ Tablet เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ จึงไม่สามารถออกแบบหรือเล่ากิจกรรมการเรียนรู้ได้ และคงยืนยันว่า Tablet ไม่สามารถมาแทนที่ ครู ได้ แต่อย่างใด จึงขอเอาใจช่วยครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ทุกคนให้จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ Tablet อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป__


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


1 / 2 / 3 / 4 / 5