หน้าแรก

PCRS Learning Model

บทความ

ปฏิทินงาน

กิจกรรมบรรยาย

โครงการพัฒนาเครื่องมือเสริมสร้างทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของเด็กและเยาวชนไทยเพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน : Tool Kit โดยการสนับสนุนการวิจัย และสร้างเครื่องมือสนับสนุนกิจกรรมการเรียนรู้จาก สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพเยาวช

บันทึกเทปโทรทัศน์รายการ "Kids Dee Family"
ตอนที่ 28 : การใช้เทคโนโลยีพัฒนาภาษาลูกคุณ


 
 

บันทึกเทปโทรทัศน์รายการ "Kids Dee Family"
ตอนที่ 28 : สอนภาษาให้ลูกช่างคิด 

  

         จัดกิจกรรมการสอนวิทยาการคำนวณให้กับครูและนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านตลาดเก่า) อ.เมือง นครนายก ในรูปแบบของ Uplugged และ KidBright ในรูปแบบค่ายกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสร้างพื้นฐานตรรกศาสตร์แก่ครูและนักเรียน โดยมี นายมานพ  สว่างจิต นักวิชาการ สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สพฐ. ให้ความรู้การใช้งาน KidBright แก่ครูและนักเรียนเพื่อนำไปสู่การสร้างสรรค์งานต่อไป

 

1  /  2

 

ติดต่อและสอบถามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติม
email :  
kittisakit@gmail.com
ID Line : deeden57