หน้าแรก
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์
วิทยาการคอมพิวเตอร์

ติดต่อเรา  

   

เทคนิคสอนภาษาอังกฤษให้นักเรียนสื่อสารได้

การสอนภาษาอังกฤษให้นักเรียนสามารถเข้าใจง่าย ๆ มีเทคนิคการสอนให้ประสบผลสำเร็จ ด้วยการใช้ท่าทาง TPR : Total Physical Response
 

เราจะสอนภาษาอังกฤษอย่างไรให้เด็ก ๆ รู้สึกสนุกกับบทเรียน
ในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษนั้น หากเรายึดมั่นตามหลักตำรามากจนเกินไป ไม่มีการปรับปรุงการเรียนการสอนให้ทันสมัย หรือไม่มีการใส่กิจกรรมที่หลากหลายลงไปในการเรียนการสอน จะทำให้เด็ก ๆ รู้สึกเบื่อได้ เพราะด้วยวัยนี้ เด็ก ๆ ควรจะได้เล่นสนุก ควบคู่ไปกับการเรียนรู้ไปพร้อม ๆ กัน

l

กลวิธีการสอนภาษาอังกฤษให้สนุก (กิจกรรม)

กิจกรรมการสอนภาษาอังกฤษ การเรียนรู้ในชั้นเรียนถือเป็นวินาทีที่ยิ่งใหญ่ในการสร้างความรักในการเรียนภาษาอังกฤษ จะสอนภาษาอังกฤษยังไงให้เด็ก ๆ ชอบ

 

* ภาษาอังกฤษ ป.1 - บทที่ 1 : เพลง abc "เรียนรู้เอบีซี"

* คำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียน | ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 | Part 1

* คำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียน | ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 | Part 2

* คำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียน | ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 | Part 3

* คำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียน | ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 | Part 4

* คำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียน | ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 | Part 5

* คำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียน | ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 | Part 6

 

Phasal Verbs : GO

Phasal Verbs : Travelling

Adverbs

Adjectives

ภาษาอังกฤษสนุก สนุก กับครูบอล ด้วย  Quiver

กิจกรรมการสอนภาษาอังกฤษกับ ครูอุ๊ : How to make sanciches.

Download แบบฝึกพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบเข้ม

แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษแบบเข้ม สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (ไฟล์ PDF) 

แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษแบบเข้ม สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (ไฟล์ Word)

แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษแบบเข้ม สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ไฟล์ PDF) 

แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษแบบเข้ม สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ไฟล์ Word)