หน้าแรก
โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนคุณภาพ

 

 
   

โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (1ตำบล1โรงเรียนคุณภาพ)

ที่

โรงเรียน

อำเภอ

ตำบล

1

อนุบาลนครนายก เมือง นครนายก

2

วัดพราหมณี เมือง สาริกา

3

วัดหนองทองทราย เมือง ดงละคร

4

บ้านคลอง 3 (ดรุณศึกษา)

เมือง ดอนยอ

5

ชลนายกสงเคราะห์ เมือง ท่าช้าง

6

วัดท่าทราย เมือง ท่าทราย

7

วัดวังไทร เมือง บ้านใหญ่

8

วัดสันตยาราม เมือง พรหมณี

9

ชุมชนบ้านคลองเหมือง เมือง วังกระโจม

10

วัดศรีจุฬา เมือง ศรีจุฬา

11

วัดคีรีวัน เมือง ศรีนาวา

12

วัดท่าด่าน เมือง หินตั้ง

13

วัดวังทิพย์พันธาราม เมือง เขาพระ

14

วัดหนองรี บ้านนา บ้านพร้าว

15

วัดโพธิ์แก้วเบญจธาราม บ้านนา บ้านพริก

16

วัดทองหลาง บ้านนา ทองหลาง

17

วัดเลขธรรมกิตติ์ บ้านนา บางอ้อ

18

วัดทองย้อย บ้านนา บ้านนา

19

ชุมชนวัดป่าขะ บ้านนา ป่าขะ

20

วัดพิกุลแก้ว บ้านนา พิกุลออก

21

บ้านเขาดิน บ้านนา ศรีกระอาง

22

วัดกุฎีเตี้ย บ้านนา อาษา

23

บ้านเขาหัวนา บ้านนา เขาเพิ่ม

24

วัดพลอยกระจ่างศรีฯ องครักษ์

บางสมบูรณ์

25

วัดสุนทรพิชิตาราม องครักษ์ พระอาจารย์

26

อนุบาลองครักษ์ องครักษ์ องครักษ์

27

ชุมชนวัดเชี่ยวโอสถ องครักษ์ คลองใหญ

28

บ้านทำนบ องครักษ์ ชุมพล

29

วัดประสิทธิเวช องครักษ์ บางปลากด

30

วัดอรุณรังษี องครักษ์ บางลูกเสือ

31

บ้านคลอง 22 องครักษ์ ศีรษะกระบือ

32

วัดโพธิ์แทน องครักษ์ โพธิ์แทน

33

วัดทวีพูลรังสรรค์ องครักษ์ ทรายมูล

34

บ้านดอนกลาง องครักษ์ บึงศาล

35

บ้านบุ่งเข้ ปากพลี

หนองแสง

36

บ้านดงแขวน ปากพลี เกาะหวาย

37

วัดเกาะกา ปากพลี ท่าเรือ

38

บ้านโคกสว่าง ปากพลี นาหินลาด

39

วัดโพธิ์ ปากพลี ปากพลี

40

วันครู 2504 ปากพลี เกาะโพธิ์

41

วัดพรหมเพชร ปากพลี โคกกรวด