หน้าแรก
โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนคุณภาพ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดประชุมปฏิบัติการผู้อำนวยการโรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล รุ่นที่ 7 ซึ่งมีโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายกจำนวน 41โรงเรียน ณ โรงแรมชลพฤกษ์ รัสอร์ท จังหวัดนครนายก ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2562                           ดูเพิ่มเติม    

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก ดำเนินการจัดประชุมเพื่อวางแผนการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ในสังกัด จำนวน 1 โรงเรียน โดยมี นายพิเชษฐ์  นนท์พละ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก เมื่อ 7 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก  

                                                    อ่านเพิ่มเติม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก ดำเนินการจัดประชุมเพื่อจัดทำข้อมูลเตรียมการเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล เมื่อ 22 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก


                                                     อ่านเพิ่มเติม
 

ข้อมูลโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล สังกัด สพป.นครนายก   

ไสลด์ประกอบการบรรยายที่ประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

ตัวอย่าง Timne Line การประชุมโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล รุ่น 1 ณ โรงแรมชลพฤกษ์

ตัวอย่างการระดมความเห็นโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล :

วิดีทัศน์ชี้แจงแบบระดมความคิดเห็นโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล โดย ดร.สรรเสริญ  สุวรรณ์

ตัวอย่างการบรรยายโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล โดย ดร.อโณทัย ไทยวรรณศรี

ตัวอย่าง การนำเสนอประเด็นระดมความคิดเห็นโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

สพฐ.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ระหว่างวันที่ 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2562 ณโรงแรมริเวอร์ไซต์ กรุงเทพมหานคร

รายชื่อโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเป็น"โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล" สังกัด สพป.นครนายก

สพฐ. เดินหน้าโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล เชิญ ผอ.สพป. ร่วมระดมความคิด การประชุมเชิงปฏิบัติการผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 

เพลง โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

 

 

 

หน้า 1  /  หน้า 2