หน้าแรก
โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนคุณภาพ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดประชุมปฏิบัติการผู้อำนวยการโรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล รุ่นที่ 7 ซึ่งมีโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายกจำนวน 41โรงเรียน ณ โรงแรมชลพฤกษ์ รัสอร์ท จังหวัดนครนายก ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2562                           ดูเพิ่มเติม    

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก ดำเนินการจัดประชุมเพื่อวางแผนการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ในสังกัด จำนวน 1 โรงเรียน โดยมี นายพิเชษฐ์  นนท์พละ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก เมื่อ 7 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก  

                                                    อ่านเพิ่มเติม

สรุปผลการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล สังกัดสพป.นครนายก  

โครงการของโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลในการพัฒนาตามเป้าหมายโครงการ
  

กิจกรรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล สพป.นครนายก :
มรภ.รพะนคร
 

กิจกรรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล สพป.นครนายก :
มรภ.สวนสุนันทา
 

เพลง โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

 

 

 

หน้า 1  /  หน้า 2