หน้าแรก
โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนคุณภาพ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดประชุมปฏิบัติการผู้อำนวยการโรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล รุ่นที่ 7 ซึ่งมีโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายกจำนวน 41โรงเรียน ณ โรงแรมชลพฤกษ์ รัสอร์ท จะงหวัดนครนายก ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2562