หน้าแรก
โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนคุณภาพ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   
22 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก  ประชุมจัดเตรียมข้อมูลเพื่อเตรียมการสำหรับผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ที่จะเข้าร่วมประชุมในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2562 โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนและครู จากโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล จำนวน 95 คน  ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก